Familieforestilling med balansekunstner på Aladdin Scene

Balansekunstneren Gulli

Balansekunstneren Gulli

Balansekunsteren Gulli spiller i Kristiansand 10. oktober til familieforstilling på Aladdin Scene

Gulli er balanse-akrobat på høyt nivå fra Ürümqi, en autonom stat i Kina. Hun kom til Semi-finalen i Norske Talenter, og har spesialsydd denne forestillingen for Barnas Musikkteater.

Hun er trent på gammelt kinesisk vis med 5 timer daglig trening ved siden av skole fra 5-års alder.

Gulli jobber med balanse, dans, akrobatikk, og er også flink med manipulasjonsmagi, og balanserer 25 brennende stearinlys på kroppen samtidig som hun utfører avansert akrobatikk, forteller daglig leder i Barnas musikkteater, Sonia Loinsworth.

Til bevegelsene brukes både musikk med opphav fra Ürümqi, andre kinesiske områder og Mongolia, og forestillingen passer best for små barn mellom ett og seks år og voksne.

Billettsalg her (Forestillingen er avviklet)

Barnas Musikkteater henter inn ny artist

Mari Helander

Mari Helander

Mari Helander er ny artist og formidler i Barnas Musikkteater.

Helander er nord-same fra Tana i indre Finmark, og vil formidle samisk kultur til barnehagebarn gjennom en teaterforestilling. Hun har lang teatererfaring bak seg, i tillegg til å være leder for samisk barnehage i Oslo.

Norske barnehager pålagt å formidle deler av den samiske kulturen til barna, og mange er usikre på hvordan de skal få oppgaven gjennomført.

Derfor  har vi invitert inn Mari (Marè) som er en stor kapasitet på feltet. Hun vil skape både pedagogisk materiell og en forestilling til barnehagene, med base i samisk kultur.

Dette er hentet fra Mari Helanders formidlingsprosjekt Sami Gold Source:

”Det samiske folket er en del av den norske staten og har vært det helt siden Norge ble en stat. Dette er noe ikke alle tenker over, og det er et stort behov for kunnskap om den spennende og rikholdige samiske kulturen. Mange vil ha stor glede av å få vite mer om samisk kultur.
I tillegg finnes det en rekke myter og feiloppfatninger om samer. Da er det viktig å erstatte myter med kunnskap. Derfor går vi ut i barnehager og skoler for å formidle kunnskap om hva den samiske kulturen er. Slik vil vi skape et rom for forståelse og erfaring med samisk kultur gjennom å engasjere, skape, utfordre, og samtidig være flinke lyttere i dialog med mennesker. Mange har spørsmål rundt den samiske kulturen, og mange av svarene har vi.”

Ønsker å hjelpe barn med å kommunisere vanskelige erfaringer

Gulli Naman Foto: Tobias Hole Aasgaarden

Gulli Naman Foto: Tobias Hole Aasgaarden

Barnas musikkteater setter opp en forestilling for medlemsbarnehager i de store byene som fokuserer på vanskelige utfordringer for barn.

Så mange som hvert tiende barn under 18 år i Norge er utsatt for overgrep elle grov omsorgssvikt (Kilde:Minos). Vi møter dem i barnehagen, men vet jo ikke hvem de er, forteller daglig leder i Barnas musikkteater Sonia Loinsworth.

Vi setter opp en forestilling som  er bygget over klassisk arketypiske størrelser som skyggen (de skumle mennene), og visdoms-skikkelsen og hjelperen (virvelvinden), sier Loinsworth.

Gulli er balanse-akrobat på høyt nivå fra Ürümqi, en autonom stat i Kina, og har spesialsydd denne forestillingen for Barnas Musikkteater. Det vil være en sirkusfortelling for barn med rockeringer og nyskrevet eventyr.

Eventyret spinnes rundt en fiktiv fortelling om Gulli’s reise fra Urumqi til Norge, som hun forteller delvis selv, og delvis over høyttaler med en norsk fortellerstemme. Virvelvinden har noen kriterier for å ta henne med, og barna må hjelpe henne med å få til det han ber om, før hun kan bli med på reisen til Norge. Beskyttet av rockeringene kunne hun reise gjennom luften uten å bli skadet eller falle ned, og fly som en sky gjennom luften.

Dette blir en spennende scenisk forestilling og samtidig en hjelp for små barn til å kunne kommunisere vanskelige følelser med en voksen i etterkant. Så små barn kommuniserer ofte non-verbalt, gjennom tegning, kroppsuttrykk eller i leken. Barnas Musikkteater samarbeider derfor med en barnepedagog om utvikling av faglig materiell barnehagen kan bruke i etterkant av forestillingen.

Forestillingen kommer til medlemsbarnehagene i de store byene i barnehageåret 2018-2019.

Stor verdi av regelmessig musikk og sang i barnehagen

Foto: Hielke Gerritse

Foto: Hielke Gerritse

Musikkstunden i barnehagen lærer barna å være aktivt deltakende i et fellesskap hvor alle stemmer blir hørt og får plass, samt lytte til og respektere hverandre.

Av Sonia Loinsworth, kunstner og leder i Barnas Musikkteater


The Washington Post melder at en av de største vitenskapelige studier i musikkens virkning på hjernen har funnet noe slående: Musikalsk trening påvirker ikke bare din musikalske evne - det gir store fordeler til den emosjonelle og atferdsmessige modningen hos barn. Studien, som ble gjennomført ved University of Vermont College of Medicine, fant at selv de som aldri kom forbi barnerim og sanger på do-re-mi nivå sannsynligvis har fått noen store utviklingsmessige fordeler bare ved å spille.

Studien gir enda flere bevis på hvorfor det å gi barn høy kvalitetsmessig musikkutdanning kan være en av de mest effektive måtene å sikre deres suksess i livet, på.

Undertegnede har gjennomført over 500 konserter med sang og krystallskåler av kvarts for barn fra ett til seks år i barnehager i Norge, fra Trondheim til Mandal, med konsertene «Akustiske Stemninger» og “Diamantene i Hjertet”.

Programmet består av noen av de mest kjente norske barnesangene, tolket i retning av arabisk og indisk musikk, metalliske vokalidealer fra Himalaya-regionen og litt jazz-inspirasjon. Den starter som konsert og stiger interaktiv med barna, hvor nye begrep introduseres for hver sang.

Barna får delta i improvisasjon, tostemt sang, rytmisk vokal tabla (indisk tromme) som åpner med å telle til fire i rytmiske sekvenser mens den vokale tabla går over til dobbelt tempo. Barna lærer å spille rytmer på kroppen og lyden av de ulike vokalene med stemmeklang. Det er avansert nok til at barna får en utfordring, men ikke så vanskelig at de faller av.

Med erfaring fra flere hundre grupper med barn helt ned i ett års alder som blir veldig fascinert av det som foregår, er det tydelig å spore effekten musikken har på barna. Fra og med to års alder kan de være med på noen av aktivitetene, mens det varierer bredt fra barn til barn i hvor stor grad de evner å være med på oppgavene underveis. 

Det er en stor forskjell på barnegruppene knyttet til hvor mye de arbeider med musikk i det daglige. De minste gruppene er på 20 barn, de største på 90 barn, men oftest ligger gruppene på rundt 50. 
Det er ikke antall barn som avgjør gruppens evne til å være lyttende tilstede i konserten, synge med når de inviteres og være stille og våkent tilstede når det musiseres. Det henger alltid sammen med hvor mye de gjør musikalsk i barnehagen til vanlig.

I de barnehagene hvor musikalsk eller annen kunstnerisk samlingsstund ikke er en del av hverdagen, er barna ofte ikke vant til å komme sammen i et felles rom og være lyttende tilstede når en kunstner kommer utenfra for å presentere et materiale. Fra kunstnerens side krever disse situasjonene at materialet blir presentert på en tilpasset og enkel måte med en vennlig, men bestemt autoritet som gjør at barna lærer noe om å være tilstede i en slik samlingsstund.

Det er mange grader av dette. I barnegrupper der noen lager så mye støy at det ødelegger for de andre, ligger det alltid en motsats i et tilsvarende eller større antall barn som blir usynlige og gir opp. 
Denne dynamikken kjenner vi fra skole- og andre sammenhenger.

I de barnehagene hvor musikalsk eller annen kunstnerisk samlingsstund er en del av hverdagen, sitter barna rolig og respektfullt og venter når man entrer scenen som kunstner. De lytter, er nærværende over lengre tidsrom, og klarer å sitte sammen som del av gruppen uten at enkeltpersoner støyer og bråker. Barna synger med på basismelodiene slik at den musikalske overbygningen kan utfoldes mer, og bidrar mer i det rytmiske samspillet.

Effekten av å venne barn til musikalske samlingsstunder fra to til seks års alder er at de rustes til å kunne sitte sammen i større grupper hvor læring foregår, uten hele tiden å skulle hente inn oppmerksomhet til seg selv i et fellesskap og dermed skape kaos.

Det betyr at den ukentlige sangstunden i barnehagen forbereder barna til skolen på en måte ingen enda har tatt fullt inn over seg. De blir lyttende og nærværende mennesker, og kan uttrykke seg i en gruppe hvor det er plass til alle.

Sang- og musikktrening betyr ikke at alle skal bli musikere. Det gir derimot en læring som fungerer optimaliserende i kombinasjon med senere kognitiv-matematisk undervisning på skolen. Musikkstunden i barnehagen lærer barna å være aktivt deltakende i et fellesskap hvor alle stemmer blir hørt og får plass, og lærer samtidig å lytte til og respektere hverandre. Dette trener i følge ovennevnte forskning opp deler av hjernen som organiserer oppmerksomhetsferdigheter, angst og emosjonell kontroll.

Les hele artikkelen på Barnehage.no

Å gi Kulturtanken ansvaret for de minste barna vil bety slutten for kunstnerdrevne bedrifter i feltet

Sonia Loinsworth i konserten “Diamantene i Hjertet”. Foto: Hielke Gerritse

Sonia Loinsworth i konserten “Diamantene i Hjertet”. Foto: Hielke Gerritse

Vi kan ikke konkurrere med noen som tilbyr gratis forestillinger på statlige midler, selv om tilbudet deres koster samfunnet det dobbelte, skriver Sonia Loinsworth ved Barnas Musikkteater.

Av Sonia Loinsworth

Kulturministeren har varslet at den nye Kulturmeldingen vil omhandle støtte til kultur for barn i alderen 1-5 år, i barnehagen. Det er fantastiske nyheter.

Samtidig har hun varslet at Kulturtanken kan bli en mulig samarbeidspartner for denne satsningen. Det vil bety at alle kunstnerbedriftene som jobber i det frie feltet vil bli tvunget til å legge ned driften. Kunstnere som jobber med forestillinger for barnehager kommer på Kulturtankens, fylkenes og kommunenes nåde.

Barnas Musikkteater er Norges største leverandør av forestillinger til barnehagen, og leverer 600 forestillinger i året for 40.000 barn over hele landet innen musikk, akrobatikk og balansekunst. Vi har støtte blant annet fra Innovasjon Norge (400.000) og Kulturrådets næringssatsing (250.000), og målet er å levere 1000 forestillinger pr. år. Det sysselsetter tre kunstnere på fulltid og fire kunstnere på deltid, i tillegg til en rekke frilanskunstnere. Hos oss har de et forutsigbart og langsiktig arbeidsforhold.

Les artikkelen i fagbladet Periskop. Kritikk av kunst for barn.

Magi og latter til 1000 barn på sørlandet

Diego Belda Foto: Hielke Gerritse

Diego Belda Foto: Hielke Gerritse

Denne uken spiller sjongleringskunstneren Diego Belda fra Barnas Musikkteater forestillinger for 1000 barn i Kristiansand og Grimstad.

Belda er godt i gang med høstens turné til Barnas Musikkteaters medlemsbarnehager i de store byene, og reiser i 2019 på en omfattende Norges-turnè med samme forestilling. Det er medlemsbarnehagene som får forestillingen «Mannen med den levende kofferten» i høst.

Elementer fra sjonglering, akrobatikk, dans, meditasjon, teater, objekt-manipulasjon, balansering og klovning brukes i en salig blanding som framkaller stunder med spenning, latter, undring og stillhet.

Under forestillingen får barna oppleve en koffert som lever sitt eget liv, imponerende sjonglerings-triks og en magisk kule. Barna blir engasjert med inn i forestillingen og må hjelpe til for at den magiske kulen skal bli levende og flyte i luften helt av seg selv.

Tilbakemeldingene begynner å tikke inn fra barnehagene, og de elsker rett og slett denne forestillingen. Diegos evne til å gå barna i møte innenfor sirkus-arketypens format på en forsiktig  måte, samtidig som han er en fantastisk sjonglør på høyt nivå, treffer godt i barnehagene. Her er det bare å glede seg!

Tilbyr åpne forestillinger for barnehager

Gulli.jpg

Barnas Musikkteater er Norges største leverandør av forestillinger og konserter til barnehager, og tilbyr mest barnehageinterne forestillinger. Denne uken er det åpne forestillinger for barnehagene på Aladdin Scene i Kristiansand og Norsk Taiji Senter i Oslo.

– Små barnehager har ikke mulighet til å kjøpe inn forestillinger til barnehagen. Vi vil derfor nå dem gjennom åpne forestillinger og konserter på en scene i byen de bor i, forteller Loinsworth.

Denne uken synger Sonia Loinsworth konserten Diamantene i Hjertet for 600 barn på Norsk Taiji Senter i Oslo, og Gulli Naman spiller 6 åpne forestillinger av Balansekunstneren Gulli på Aladdin Scene.

– Oslo Kommune har støtte gratisforestillinger for små barn to ganger i året siden vi startet opp for snart fire år siden. Tusener av barn har vært på våre forestillinger i Oslo på det vakre Taiji-senteret midt i Kirkegata. Nå forsøker vi å etablere samme tradisjon i Kristiansand sentrum. Ukens forestillinger er støttet av Fond for lyd og bilde», forteller Loinsworth.

Barnehagene har en så stram økonomi at det er avgjørende med støtte til gjennomføring av disse forestillingene. Det er derfor gledelig at Oslo Kommune så konsekvent støtter våre forestillinger og konserter for barna, poengterer Loinsworth

Det er også en åpen familieforestilling med Balansekunstneren Gulli på Aladdin Scene onsdag 10. Oktober Kl. 17.00

Paneldebatt om formidling av scenekunst i barnehagene

Sonia Loinsworth fra Barnas Musikkteater deltar i panelet når Formidling av Scenekunst i Barnehagene skal diskuteres under SAND-festivalen 13. September i Kilden. Foto: Lasse Berre.

Sonia Loinsworth fra Barnas Musikkteater deltar i panelet når Formidling av Scenekunst i Barnehagene skal diskuteres under SAND-festivalen 13. September i Kilden. Foto: Lasse Berre.

Sonia Loinsworth fra Barnas Musikkteater deltar i panelet når Formidling av Scenekunst i Barnehagene skal diskuteres under SAND-festivalen 13. September i Kilden.


Hvem som skal finansiere kulturtilbud for små barn er et aktuelt tema i det politiske Norge i disse dager.

Kulturministeren har varslet at kulturformidling til små barn vil bli inndratt i Kulturmeldingen for 2019, men hvem skal få ansvaret for formidlingen og hvordan skal det finansieres?

«Med dette seminaret ønsker vi å sette fokus på formidlingen av scenekunst for målgruppa 3 til 6 år, og seminaret har en todelt agenda. For det første vil vi se på kunstneriske og pedagogiske strategier for formidling av scenekunst i barnehagen. For det andre vil vi se på rammebetingelser og strukturelle forutsetninger. Hvilke aktører bærer hovedansvaret for at det formidles kvalitetssikret scenekunst i barnehagen? Hvordan kan dette ansvaret best ivaretas finansielt og strukturelt?»

Tid: Torsdag 13. september, kl 11:00 – 12:30
Sted: Konsertbaren, Kilden teater og konserthus
Arrangementet er gratis.

Sjongløren Diego: Ny artist til Barnas Musikkteater

Sjongleringskunstner Diego Belda

Sjongleringskunstner Diego Belda

Diego Belda er ny artist i Barnas Musikkteater.

Han spiller høstens forestilling ”Mannen med den levende kofferten” til medlems-barnehagene i Barnas Musikkteater, med elementer fra sjonglering, akrobatikk, dans, teater, objektmanipulasjon, balansering og klovning.

Diego Belda er født i Chile og har bodd i Norge siden seks-årsalderen, og har vært lidenskapelig opptatt av sirkus-verdenens muligheter fra barndommen av.

Han har gjennomført mange forestillinger, kurs og oppdrag sammen med Flaks Sjongleringsgruppe. Han har gitt soloforestillinger, jobbet for kulturskoler og diverse kulturhus og festivaler, og spilt ildforestillinger. Han har samarbeidet med en lang rekke teater/sirkus-grupper og musikere.