Har dere fått brev fra Tono?

Skjermbilde 2019-08-27 kl. 08.34.33.png

Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken - opphaverne - ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres. Dette forvalter organisasjonen TONO på vegne av opphaverne.

Når vi spiller konserter i barnehagen, koster det noe for selve fremføringen av musikken. Dette går ikke til musikerne eller til Barnas Musikkteater, det går til de som har skrevet tekst og melodi til sangene vi fremfører.

Dette har bakgrunn i "Lov om opphavsrett til åndsverk" av 15. juni 2018. Det eneste unntaket er om opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år. TONO gir slik tillatelse på vegne av sine eiere - komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.

Derfor mottar barnehagen regningen for dette direkte fra TONO. Dette er lovverket for all type musikalsk fremføring offentlig.

Les mer om dette hos TONO