Paneldebatt om formidling av scenekunst i barnehagene

Sonia Loinsworth fra Barnas Musikkteater deltar i panelet når Formidling av Scenekunst i Barnehagene skal diskuteres under SAND-festivalen 13. September i Kilden. Foto: Lasse Berre.

Sonia Loinsworth fra Barnas Musikkteater deltar i panelet når Formidling av Scenekunst i Barnehagene skal diskuteres under SAND-festivalen 13. September i Kilden. Foto: Lasse Berre.

Sonia Loinsworth fra Barnas Musikkteater deltar i panelet når Formidling av Scenekunst i Barnehagene skal diskuteres under SAND-festivalen 13. September i Kilden.


Hvem som skal finansiere kulturtilbud for små barn er et aktuelt tema i det politiske Norge i disse dager.

Kulturministeren har varslet at kulturformidling til små barn vil bli inndratt i Kulturmeldingen for 2019, men hvem skal få ansvaret for formidlingen og hvordan skal det finansieres?

«Med dette seminaret ønsker vi å sette fokus på formidlingen av scenekunst for målgruppa 3 til 6 år, og seminaret har en todelt agenda. For det første vil vi se på kunstneriske og pedagogiske strategier for formidling av scenekunst i barnehagen. For det andre vil vi se på rammebetingelser og strukturelle forutsetninger. Hvilke aktører bærer hovedansvaret for at det formidles kvalitetssikret scenekunst i barnehagen? Hvordan kan dette ansvaret best ivaretas finansielt og strukturelt?»

Tid: Torsdag 13. september, kl 11:00 – 12:30
Sted: Konsertbaren, Kilden teater og konserthus
Arrangementet er gratis.