Barnas Musikkteater henter inn ny artist

Mari Helander

Mari Helander

Mari Helander er ny artist og formidler i Barnas Musikkteater.

Helander er nord-same fra Tana i indre Finmark, og vil formidle samisk kultur til barnehagebarn gjennom en teaterforestilling. Hun har lang teatererfaring bak seg, i tillegg til å være leder for samisk barnehage i Oslo.

Norske barnehager pålagt å formidle deler av den samiske kulturen til barna, og mange er usikre på hvordan de skal få oppgaven gjennomført.

Derfor  har vi invitert inn Mari (Marè) som er en stor kapasitet på feltet. Hun vil skape både pedagogisk materiell og en forestilling til barnehagene, med base i samisk kultur.

Dette er hentet fra Mari Helanders formidlingsprosjekt Sami Gold Source:

”Det samiske folket er en del av den norske staten og har vært det helt siden Norge ble en stat. Dette er noe ikke alle tenker over, og det er et stort behov for kunnskap om den spennende og rikholdige samiske kulturen. Mange vil ha stor glede av å få vite mer om samisk kultur.
I tillegg finnes det en rekke myter og feiloppfatninger om samer. Da er det viktig å erstatte myter med kunnskap. Derfor går vi ut i barnehager og skoler for å formidle kunnskap om hva den samiske kulturen er. Slik vil vi skape et rom for forståelse og erfaring med samisk kultur gjennom å engasjere, skape, utfordre, og samtidig være flinke lyttere i dialog med mennesker. Mange har spørsmål rundt den samiske kulturen, og mange av svarene har vi.”