Kurs: Sang og Musikk i Barnehagen. Oslo. Kristiansand. Mars&April 2019

SoniaTeaching.jpg


- ET KURS FOR DE VOKSNE I BARNEHAGEN, SOM INSPIRERER TIL TILRETTELEGGELSE AV SANGSTUNDEN MED BARNA.

 Kursleder: Sonia Loinsworth 

Kristiansand: Onsdag 6. Mars kl. 17-21    Sted: Markens gate 8, 4. etg.  

Oslo: Onsdag 3. April kl. 17-21    Sted: Zen House, Sporveisgata 29. 

Les mer og bestill kursplass her

FØLGENDE TEMA BLIR GJENNOMGÅTT:


• Pust: grunnleggende informasjon om lungekapasitet, åndedrett, støtte i magemuskulatur. Språket holdes enkelt uten for mye musikk-terminologi, slik at alle kan bruke det.

• Grunnleggende stemmetrening, med utgangspunkt i vokalene. En enkel vei til klingende lyd for pedagogen, og trening i hvordan ulike stemme-klanger produseres.

• Grunnleggende rytmisk trening. Hvordan man kan arbeide rytmisk i barnegruppen, og lære barna å bruke kroppen og vokale lyder som rytmiske instrument.

• Hvordan arbeide musikalsk i barnegruppen? En steg for steg introduksjon med bruk av de enkle norske barnesangene, og med en enkel melodibase som musikalsk støtte. Man trenger ikke spille et instrument.

• Nærværstrening i den musikalske samlingsstuden. Hvordan den voksne kan arbeide med oppmerksomt nærvær med barna, sammen med musikk.

• Lydfiler: Synge-Med. Enkle lydfiler den voksne kan bruke sammen med barna som støtte til sangstunden. For noen vil dette være krykker de bruker i begynnelsen og slipper etterhvert som musikk-samlingene med barna utvikler seg; for andre vil disse lydfilene være verktøyet de trenger for å kunne gjennomføre sangstunden. 

 

Mange voksne er sjenert for å synge. Programmet "Sang og musikk i barnehagen" inviterer de voksne til å gå gjennom denne sjenansen i seg selv med enkle og effektfulle verktøy. Programmet er laget både for nybegynnere og for de som allerede har erfaring med sang og musikk i barnehagen, og vil fordype mer.