For deg som bruker musikk i barnehagen

 
Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken - opphaverne - ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres. Dette forvalter organisasjonen TONO på vegne av opphaverne.

Når vi spiller konserter i barnehagen, koster det noe for selve fremføringen av musikken. Dette går ikke til musikerne eller til Barnas Musikkteater, det går til de som har skrevet tekst og melodi til sangene vi fremfører.

Dette har bakgrunn i "Lov om opphavsrett til åndsverk" av 15. juni 2018. Det eneste unntaket er om opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år. TONO gir slik tillatelse på vegne av sine eiere - komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.

Hvis man kjøper billetter til et eksternt arrangement, for eksempel konserter i kulturhuset; så er det konsertarrangøren som skal rapportere inn og betale vederlag for fremført musikk til TONO. Hvis man kjøper inn en konsert som et arrangement i egne lokaler, er man selv arrangør, og skal betale vederlag for fremført musikk til TONO.

Barnas Musikkteater har bedt om tillatelse fra TONO til fremføring av musikk på samtlige barnehagekonserter. Derfor mottar barnehagen regningen for dette direkte fra TONO. Dette er lovverket for all type musikalsk fremføring offentlig.

Les mer om dette hos TONO